Giải câu 48 Bài Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị sgk Toán 7 tập 1 Trang 76

  • 1 Đánh giá

Câu 48: trang 76 sgk toán lớp 7 tập 1

Một tấn nước biển chứa 25kg muối. Hỏi 250g nước biển chứa bao nhiêu gam muối?

Bài làm:

Đổi 1 tấn = 1 000 000g; 25kg = 25 000g.

Gọi lượng muối trong 250g nước biển là x (x > 0). Vì lượng muối và lượng nước biển là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên theo tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận ta có:

Vậy 250g nước biển chứa 6,25g muối biển.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021