Giải bài 6: Tam giác cân sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 125 129

 • 1 Đánh giá

Tam giác có hai cạnh bằng nhau được gọi tên là gì ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Tam giác cân. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa

 • Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.
 • Ví dụ: Tam giác ABC cân tại A.

Giải bài 6: Tam giác cân - Toán 7 tập 1

2. Tính chất

Định lí 1

 • Trong một tam giác cân hai góc ở đáy bằng nhau.

Định lí 2

 • Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì là tam giác cân.

Giải bài 6: Tam giác cân - Toán 7 tập 1

Định nghĩa:

 • Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh vuông góc bằng nhau.

Giải bài 6: Tam giác cân - Toán 7 tập 1

3. Tam giác đều

Định nghĩa:

 • Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau.

Giải bài 6: Tam giác cân - Toán 7 tập 1

Hệ quả:

 • Trong tam giác đều, mỗi góc bằng 600
 • Nếu trong một tam giác có ba góc bằng nhau thì đó là tam giác đều.
 • Nếu một tam giác cân có 1 góc bằng 600 thì đó là tam giác đều.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 46 : Trang 127 - sgk toán 7 tập 1

a) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm.

b) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 47 : Trang 127 - sgk toán 7 tập 1

Trong cách hình 116, 117, 118 tam giác nào là tam giác cân, tam giác nào là tam giác đều ? Vì sao ?

Giải bài 6: Tam giác cân - Toán 7 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 48 : Trang 127 - sgk toán 7 tập 1

Cắt một tấm bìa hình tam giác cân. Hãy gấp tấm bìa đó sao cho hai cạnh bên trùng nhau để kiểm tra rằng hai góc ở đáy bằng nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 49 : Trang 127 - sgk toán 7 tập 1

a) Tình các góc ở đáy của một tam giác cân viết góc ở đỉnh là 400

b) Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 400

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 50 : Trang 127 - sgk toán 7 tập 1

Hai thanh AB và AC vì kèo một mái nhà thường bằng nhau (h.119) và thường tạo với nhau một góc bằng:

a) 1450 nếu là nhà tôn;

b) 1000 nếu là nhà ngói;

Tính góc trong từng trường hợp.

Giải bài 6: Tam giác cân - Toán 7 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 51 : Trang 128 - sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D thuộc cạnh AC, điểm E thuộc cạnh AB sao cho AD = AE.

a) So sánh và \(\widehat{ACE}\).

b ) Gọi I là giao điểm BD và CE. Tam giác IBC là tam giác gì? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 52 : Trang 128 - sgk toán 7 tập 1

Cho góc xOy có số đo, điểm A thuộc tia phân giác của góc đó. Kẻ AB vuông góc với Ox(B thuộc Ox), kẻ AC vuông góc với Oy(C thuộc Oy). Tam giác ABC là tam giác gì ? vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 7 bài 6: Tam giác cân


 • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021