Giải câu 14 bài 2: Hai tam giác bằng nhau sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 112

  • 1 Đánh giá

Câu 14: Trang 112 - Sgk toán 7 tập 1

Cho hai tam giác bằng nhau: Tam giác ABC (không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) và một tam giác có ba đỉnh H,I,K. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó biết:

AB = KI, = \(\widehat{K}\)

Bài làm:

Do = \(\widehat{K}\) => B, K là hai đỉnh tương ứng của hai tam giác

Mặt khác ta có AB = KI nên đỉnh A tương ứng với đỉnh I

=> Đỉnh H tương ứng với đỉnh C

=>Kí hiệu bằng nhau của hai tam giác là: ∆ABC=∆IKH.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021