Giải câu 9 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 9: trang 56 sgk toán lớp 7 tập 1

Đồng bạch là một loại hợp kim của niken, kém và đồng, khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ 3; 4 và 13. Hỏi cần bao nhiêu kilôgam niken, kẽm, đồng để sản xuất 150kg đồng bạch?

Bài làm:

Giả sử khối lượng niken, kẽm, đồng cần dùng lần lượt là

Ta có: và $x+y+z=150$

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy cần 22,5kg niken, 26kg kẽm và 97,5kg đồng.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021