Giải câu 49 bài 6: Tam giác cân sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 127

  • 1 Đánh giá

Câu 49 : Trang 127 - sgk toán 7 tập 1

a) Tình các góc ở đáy của một tam giác cân viết góc ở đỉnh là 400

b) Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 400

Bài làm:

a) Gọi ABC là tam giác cân đã cho và góc ở đỉnh = 400

Ta có: + \(\widehat{B}\) + \(\widehat{C}\) = 1800

= \(\widehat{C}\)

=>2= 1800 - = 1400

=> = 700

b) Ta có: + \(\widehat{B}\) + \(\widehat{C}\) = 1800

= \(\widehat{C}\) = 400

=> + 2\(\widehat{B}\) = 1800

=> + 800 = 1800

=400

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021