Giải câu 16 bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 114

  • 1 Đánh giá

Câu 16: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Vẽ tam giác biết độ dài mỗi cạnh là 3cm. Sau đó đo góc của mỗi tam giác.

Bài làm:

Ta dựng tam giác ABC tương tự như câu 15:

  • Vẽ đoạn thẳng AB dài 3cm.
  • Trên một nửa mặt phẳng bờ AB lần lượt vẽ hai cung tròn tại A và B có bán kính 3cm, hai cung tròn cắt nhau tại C

=>ta dựng được điểm C

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) - SGK hình học 7 trang 112 tập 1

Vậy ta dựng được tam giác ABC.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021