Giải câu 50 bài:Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 27

  • 1 Đánh giá

Câu 50: trang 27 - sgk toán 7 tập 1

Điền vào ô trống Tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

Bài làm:

Đáp án :

Binh Thư Yếu Lược.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021