Giải câu 2 bài luyện tập chung trang 178 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 178 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

8129 + 5936 49154 – 3728

4605 x 4 2918 : 9

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021