Giải câu 27 Bài 5: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 64

  • 1 Đánh giá

Câu 27: trang 64 sgk toán lớp 7 tập 1

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là:

a.

x-3-2-112
y-5-7,5-1530157,5

b.

x01234
y22222

Bài làm:

a. Vì với mỗi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên y là hàm số của đại lượng x.

b. Vì với mỗi giá trị của x ta xác định được một giá trị của y nên y là hàm số của đại lượng x hay y được gọi là hàm hằng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021