Giải câu 56 bài 7: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 56 : Trang 131 - sgk toán 7 tập 1

Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

a) 9cm, 15cm, 12cm.

b) 5dm, 13dm, 12cm.

c) 7m, 7m, 10m.

Bài làm:

a) Ta có 92 + 122 =81 + 144 = 225 = 152

=> tam giác có độ dài ba cạnh 9cm,15cm,12cm là tam giác vuông.

b) Ta có 52 + 122 = 25 + 144 = 169 = 132

=> tam giác có độ dài ba cạnh 5dm, 13dm,12dm là tam giác vuông

c) Ta có 72 + 72 = 98 # 102=100

=>tam giác có độ dài 3 canh là 7dm,7dm,10dm không phải là tam giác vuông.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021