Giải bài thực hành đo độ dài

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài thực hành đo độ dài. Thông qua bài thực hành này, các con sẽ nắm rõ hơn các đơn vị đo độ dài. Thầy cô sẽ hướng dẫn cụ thể cho các con làm bài thực hành.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 47 - sgk Toán lớp 3

Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài được nêu ở bảng sau:

Giải câu 1 bài thực hành đo độ dài

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 47 - sgk Toán lớp 3

Đo độ dài rồi cho biết kết quả đo

a) Chiều dài cái bút chì của em

b) Chiều dài mép bàn học của em

c) Chiều cao chân bàn học của em

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 47 - sgk Toán lớp 3

Ước lượng

a) Bức tường lớp em cao khoảng bao nhiêu mét?

b) Chân tường lớp em dài khoảng bao nhiêu mét?

c) Mép bảng đen của lớp em dài khoảng bao nhiêu đề-xi–mét?

Giải câu 3 bài thực hành đo độ dài

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan