Giải câu 3 bài luyện tập sgk toán 3 trang 69

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 69 sgk toán lớp 3

Một công ty dự định xây 36 ngôi nhà, đến nay đã xây dựng được số nhà đó.Hỏi công ty còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa?

Bài làm:

Bài giải:

Số ngôi nhà đã xây là:

36 : 9 = 4 (ngôi nhà).

Số ngôi nhà còn phải xây tiếp là:

36 – 4 = 32 (ngôi nhà )

Đáp số: 32 ngôi nhà

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021