Giải câu 38 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 38: trang 68 sgk toán lớp 7 tập 1

Chiều cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ.

Hãy cho biết:

a. Ai là người cao nhất và cao bao nhiêu?

b. Ai là người ít tuổi nhất và bao nhiêu tuổi?

c. Hồng và Liên ai cao hơn và ai nhiều tuổi hơn?

Bài làm:

Dựa vào hình ta xác định được:

Hồng cao 14dm, 11 tuổi.

Hoa cao 14dm, 13 tuổi.

Đào cao 15dm, 14 tuổi.

Liên cao 13dm, 14 tuổi.

a. Đào là người cao nhất và cao 15dm

b. Hồng là người ít tuổi nhất là 11 tuổi.

c. Hồng cao hơn Liên, Liên nhiều tuổi hơn Hồng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021