Giải câu 11 bài 3: Đơn thức sgk Toán 7 tập 2 trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 11: trang 32 sgk Toán 7 tập 2

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức ?

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Theo định nghĩa đơn thức, các biểu thức là đơn thức là

Các biểu thức không phải là đơn thức vì chúng có chứa phép cộng hoặc phép trừ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021