Giải câu 4 bài luyện tập chung trang 178 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 178 - sgk toán lớp 3

Xem bảng dưới đây rồi trả lời câu hỏi:

Tên người muaBúp bê (12 000 đồng)Ô tô (2000 đồng)Máy bay (6000 đồng)Số tiên phải trả
Nga14020 000 đồng
Mỹ11120 000 đồng
Đức01320 000 đồng

a) Mỗi cột của bảng trên cho biết những gì?

b) Mỗi bạn Nga, Mỹ Đức mua những loại đồ chơi nào và số lượng mỗi loại là bao nhiêu?

Mẫu: Bạn Nga mua 1 búp bê và 4 ô tô

c) Mỗi bạn phải trả bao nhiêu tiền

d) Em có thể mua những loại đồ chơi nào, với số lượng mỗi loại là bao nhiêu để phải trả 20000 đồng?

Bài làm:

a) Bảng trên gồm có 5 cột, hướng từ trái sang phải ta có:

  • Cột 1 nêu tên người mua hàng.
  • Cột 2 nêu giá tiền mỗi búp bê và số lượng búp bê của từng người mua
  • Cột 3 nêu giá tiền mỗi ô tô và số ô tô của từng người mua
  • Cột 4 nêu giá tiền mỗi máy bay và số máy bay của từng người mua
  • Cột 5 nêu tổng số tiền phải trả của từng người mua

b) Loại đồ chơi và số lượng của mỗi loại:

  • Nga mua 1 búp bê và 4 ô tô
  • Mỹ mua 1 bút bê, 1 ô tô , 1 máy bay
  • Đức mua 1 ô tô và 3 máy bay

c) Mỗi bạn phải trả 20000 đồng

d) Với 20000 đồng em có thể mua 4 ô tô và 2 máy bay hoặc 1 búp bê và 4 ô tô, hoặc mua 1 ô tô và 3 máy bay, hoặc mua 1 búp bê, 1 ô tô và 1 máy bay.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021