Giải toán 3 bài: Luyện tập trang 148 sgk

  • 1 Đánh giá

Chào mừng các con đến với bài luyện tập ngày hôm nay. Trong bài luyện tập này, thầy cô sẽ củng cố lại cho các con các dạng toán về các phép tính cộng, trừ, nhân và chia. Để giúp các con nắm bài tốt hơn, thầy cô sẽ hướng dẫn giải cụ thể từng bài, các con nhớ chú ý tham khảo.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 148 - sgk toán lớp 3

Số?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 148 - sgk toán lớp 3

Điền < = >:

8357…8257 3000 + 2 …. 3200

36478….36488 6500 + 200 …6621

89429….89420 8700 – 700…8000

8398…10010 9000 + 900…10 000

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 148 - sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

8000 – 3000 = b) 3000 x 2 =

6000 + 3000 = 7600 - 300 =

7000 + 500 = 200 + 8000 : 2 =

9000 + 900 + 90 = 300 + 4000 x 2 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 148 - sgk toán lớp 3

a) Tìm số lớn nhất có 5 chữ số?

b) Tìm số bé nhất có 5 chữ số?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 148 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 3254 + 2473 b) 8460 : 6

8326 – 4916 1326 x 3

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Chủ đề liên quan