Giải bài Luyện tập chung sgk toán 3 trang 83

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta cùng ôn lại kiến thức về tính giá trị biểu thức thông qua bài luyện tập chung. Đây là bài luyện tập cuối cùng trước khi chuyển sang dạng toán mới. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đến với bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 83 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức:

324–20+61

188+12–50

21×3:9

40:2×6

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 83 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức:

15+7 x 8

20 + 39 : 3

90 + 28 : 2

564 – 10 x 4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 83 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức:

123 x (42 – 40)

(100 + 11) x 9

72 : (2 x 4)

64: (8 : 4)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 83 sgk toán lớp 3

Mỗi số trong ô vuông là giá trị của biểu thức nào?

Giải bài Luyện tập chung - sgk toán 3 trang 83

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 83 sgk toán lớp 3

Người ta xếp 800 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 4 cái. Sau đó xếp các hộp vào các thùng, mỗi thùng 5 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan