Toán 7: Đề kiểm tra học kì 2 (Đề 10)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 7 (Đề 10). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ THI

Câu 1: Cho đa thức P(x) = . Hãy tìm đa thức Q(x) sao cho:

P(x) - Q(x) =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Điểm một bài kiểm tra của môn toán của một nhóm học sinh được ghi lại như sau:

76899475610

a. Hãy lập bảng tần số

b. Tính điểm trung bình của bài kiểm tra.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Cho hai đa thức A(x) = và B(x) = $x^{4}-x^{3}+4x^{2}-5x+3$

a. Tính Q(x) = A(x) + B(x)

b. Tính Q(-1), giá trị x= -2 có phải là nghiệm của Q(x) không?

c. Chứng tỏ đa thức Q(x) không có nghiệm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Tìm nghiệm của đa thức:

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 9cm; BC = 15cm

a. Tính độ dài cạnh AC và so sánh các góc của tam giác

b. Trên tia đối của AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD. Chứng minh cân.

c. Gọi K là trung điểm cạnh BC. Đường thẳng DK cắt cạnh AC tại M. Tính độ dài đoạn thẳng MC

d. Đường trung trực cạnh AC cắt đường thẳng DC tại Q. Chứng minh ba điểm B, M, Q thẳng hàng

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021