Giải câu 46 bài 6: Tam giác cân sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 127

  • 1 Đánh giá

Câu 46 : Trang 127 - sgk toán 7 tập 1

a) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm.

b) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3cm.

Bài làm:

a) Cách dựng tam giác ABC như sau:

Dựng đoạn thẳng AC = 3cm.

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ cung tròn tâm A có bán kính R = 4 cm và cung tròn tâm C có bán kính 3cm.

Hai cung tròn trên cắt nhau tại B => ta dựng điểm B

Nối các điểm A, B, C với nhau ta được tam giác ABC.

Giải bài 6: Tam giác cân - Toán 7 tập 1

b) Tương tự cách dựng hình như câu a với cung tròn tâm A, tâm C có cùng bán kính 3cm.

Giải bài 6: Tam giác cân - Toán 7 tập 1

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021