Giải câu 5 bài ôn tập các số đến 100 000 (tiếp) trang 170 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 170 - sgk toán lớp 3

Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng

Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A.2935; 3914; 2945

B. 6840; 8640; 4860

C.8763; 8843; 8853

D.3689; 3699; 3690

Bài làm:

Đáp án đúng là: C.8763; 8843; 8853

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021