Giải câu 53 bài 7: Định lý Py-ta-go sgk Toán 7 tập 1 Trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 53 : Trang 131 - sgk toán 7 tập 1

Tìm độ dài x trên hình 127.

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1

Bài làm:

Áp dụng định lí Py-ta-go cho các tam giác vuông ta được:

Hình a)

x2 = 122 + 52 = 144 + 25 = 169

=> x=13.

Hình b)

x2 = 12 + 22 = 1 + 4 = 5

x =

Hình c)

292 = 212 + x2

=> x2 = 292 - 212 = 400=202

=>x = 20

Hình d)

x2 = ()2 + 32 = 7 + 9 =16 = 42

=> x = 4.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021