Giải câu 61 bài 7: Luyện tập 2 sgk Toán 7 tập 1 Trang 133

  • 1 Đánh giá

Câu 61 : Trang 133 - sgk toán 7 tập 1

Trên giấy ô vuông (Độ dài cạnh của ô vuông bằng 1), cho tam giác ABC như hình 125.

Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác ABC.

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1

Bài làm:

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1

Đặt thêm 3 điểm N, M, K như hình vẽ:

Áp dụng định lí Py-ta-go cho tam giác vuông ACN ta được:

AC2 = AN2 + NC2 = 9 + 16 = 25

=>AC = 5

Áp dụng định lí Py-ta-go cho tam giác vuông ABM ta được:

AB2 = AM2 + MB2 = 22 + 12 = 5

=> AB =

Áp dụng định lí Py-ta-go cho tam giác vuông BCK ta được:

BC2 = BK2 + KC2 = 32 + 52 = 9 + 25 = 34

BC =

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021