Giải câu 56 bài: Ôn tập chương I sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 104

  • 1 Đánh giá

Câu 56: Trang 104 - sgk toán 7 tập 1

Cho đoạn thẳng AB dài 28mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Bài làm:

Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đường thẳng đó.

Gọi d là đường trung trực của đoạn AB => d đi qua trung điểm của đoạn AB và vuông góc với đoạn AB.

Giải bài Ôn tập chương I - SGK hình học 7 trang 102

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021