Giải câu 57 bài 7: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 57 : Trang 131 - sgk toán 7 tập 1

Cho bài toán "Tam giác ABC có AB = 8cm, AB = 17cm, AC = 15cm có phải là tam giác vuông không?" Bạn Tâm giải thích như sau:

AB2 + AC2 = 82 + 172 = 64 + 289

BC2 = 152 =225

Do 352 ≠ 225 nên AB2 + AC2 ≠ BC2.

Vậy tam giác ABC không phải là tam giác vuông?

Lời giải trên đúng hay sai? nếu sai hai sửa lại cho đúng.

Bài làm:

Lời giải của bạn Tâm sai, do cạnh huyền là cạnh dài nhất trong tam giác giác vuông, và 2 cạnh góc vuông có độ dài nhỏ hơn

=> Ta phải lấy tổng bình phương của hai cạnh có độ dài nhỏ hơn, so sánh với bình phương của cạnh có độ dài lớn nhất.

Sửa lại lời giải bạn Tâm như sau:

Ta có AB2 + BC2 = 82+152 = 64 + 225 = 289

mà AC2 = 172 = 189

=> AC2 = BC2 + AB2.

Vậy tam giác ABC là tam giác vuông.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021