Giải câu 93 bài 12: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 93: trang 45 sgk toán lớp 7 tập 1

Tìm x biết:

a. ;

b. .

Bài làm:

a.

b.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021