Giải câu 6 bài 1: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 109

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 108 - SGK hình học 7 tập 1

Tìm số đo x ở các hình 55, 56, 57, 58.

Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác - SGK hình học 7 trang 106 tập 1

Bài làm:

Hình 55

Trong tam giác HAI có = 900,

Trong tam giác IKB có: + \(\widehat{BIK}\) = 900

= \(\widehat{BIK}\)( hai góc đối đỉnh)

=> = \(\widehat{B}\) = 400

Hình 56

Trong tam giác ABD có + \(\widehat{A}\) = 900,

Trong tam giác ACE có + \(\widehat{A}\) = 900,

=> = \(\widehat{ABD}\) = 250

Hình 57

Trong tam giác MIP có: + \(\widehat{IMP}\) = 900,

Trong tam giác MNP có : + \(\widehat{P}\) = 900,

=> = \(\widehat{IMP}\) = 600

Hình 58

Trong tam giác AHE có: = 900 - = 900 - 550 = 350

là góc ngoài tại đỉnh B của tam giác BKE

=>= 900 + = 900 + 350 = 1250

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021