Giải bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận sgk Toán 7 tập 1 Trang 51 54

  • 1 Đánh giá

Đây là kiến thức mới trong chương trình lớp 7 với việc làm quen với hàm số và đồ thị.Và để giúp các bạn làm quen cũng như nắm chắc nội dung bài học , KhoaHoc xin giới thiệu những bài học bổ ích nhất theo chương trình cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích !

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Định nghĩa

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

Chú ý: Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ thuận với nhau. Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k (khác 0) thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ .

2. Tính chất

Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:

  • Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.
  • Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 53 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho biết hai đại lượng xy tỉ lệ thuận với nhau và khi thì $y=4$.

a. Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x;

b. Hãy biểu diễn y theo x;

c. Tính giá trị của y khi ; $x=15$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 54 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x-3-1125
y-4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 54 sgk Toán lớp 7 tập 1

Các giá trị tương ứng của V và m được cho trong bảng sau:

V12345
m7,815,623,431,239

a. Hãy điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên.

b. Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận với nhau hay không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 54 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ ky tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h. Hãy chứng tỏ rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 7 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận


  • 14 lượt xem