Giải câu 17 Bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 61

  • 1 Đánh giá

Câu 19: trang 61 sgk toán lớp 7 tập 1

Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I, có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 85% giá tiền 1 mét vải loại I?

Bài làm:

Với cùng một số tiền để mua vải thì ta có giá tiền và số mét vải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Giả sử số mét vải loại II là x (x>0).

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có:

=85%=$\frac{85}{100}$

Vậy với số tiền để mua 51 mét vải loại I, ta có thể mua 60 mét vải loại II.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021