Giải câu 9 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 9: trang 83 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x'Ay' đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

Bài làm:

Từ hình vẽ, ta có :

Hai góc vuông không đối đỉnh là :

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021