Giải câu 48 bài 6: Tam giác cân sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 127

  • 1 Đánh giá

Câu 48 : Trang 127 - sgk toán 7 tập 1

Cắt một tấm bìa hình tam giác cân. Hãy gấp tấm bìa đó sao cho hai cạnh bên trùng nhau để kiểm tra rằng hai góc ở đáy bằng nhau.

Bài làm:

Thực hành kiểm tra hai góc ở đáy của tam giác cân:

  • Cắt tấm bìa hình tam giác cân.
  • Gấp tấm bìa sao cho hai cạnh bên trùng nhau.
  • Quan sát góc tạo bởi 2 cạnh bên và đáy có trùng nhau không.

Kết luận: Hai góc ở đáy của tam giác cân bằng nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021