Giải câu 9 bài: Ôn tập chương III

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 93 - sgk hình học 12

Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M(1; -1; 2) trên mặt phẳng (): $2x – y + 2z + 11 = 0$.

Bài làm:

Ta có:

Theo bài ra:

=> Phương trình đường thẳng MH nhận làm vectơ chỉ phương.

=> Phương trình tham số đường thẳng MH là:

Thay các giá trị x ; y; z vào phương trình mp (), ta có:

.

=> .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021