Giải toán 3 bài: Luyện tập trang 153 sgk

  • 1 Đánh giá

Để củng cố lại kiến thức về cách tính diện tích hình chữ nhật. Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài luyện tập. Hi vọng, với những kiến thức đã học ở bài trước kết hợp với cách mà thầy cô hướng dẫn giải dưới đây sẽ giúp các con nhanh chóng làm tốt dạng toán này.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 153 - sgk toán lớp 3

Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 8 cm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 153 - sgk toán lớp 3

Hình H gồm hình chữ nhật ABCD và hình chữ nhật DMNP (có kích thước ghi trên hình vẽ)

a) Tính diện tích mỗi hình chữ nhật có trong hình vẽ?

b) Tình diện tích hình H?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 153 - sgk toán lớp 3

Một hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021