Hãy kể tên các tác giả tiêu biểu của văn học thời Hậu Lê?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 52 – sgk lịch sử 4

Hãy kể tên các tác giả tiêu biểu của văn học thời Hậu Lê?

Bài làm:

Một số tác giả tiêu biểu của văn học thời Hậu Lê:

  • Nguyễn Trãi
  • Lê Thánh Tông
  • Ngô Sĩ Liên
  • Nguyễn Mông Tuân
  • Lý Tử Tấn
  • Nguyễn Húc
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021