Hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì?

  • 1 Đánh giá

Bài tập d: Hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì?

Bài làm:

* Một số câu ca dao tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì:

  • Miệng nói tay làm
  • Siêng làm thì có
  • Siêng học thì hay
  • Kiên tha lâu ngày cũng đầy tổ
  • Mưa dầm thấm lâu
  • Ăn kỹ no lâu, cày sâu lúa tốt
  • Cần cù bù thông minh…..
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6