Hướng dẫn giải câu 2-Một số bài tập liên quan đến hình vẽ đồ thị hàm số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. .

B. .

C. .

D. .

Bài làm:

Đáp án: B

Dựa vào đồ thị hàm số suy ra hệ số loại phương án C.

Ta thấy hai điểm cực trị của đồ thị hàm số nằm hai phía đối với Oy nên phương trình có hai nghiệm trái dấu $\Rightarrow x_{1}x_{2}=\frac{c}{3a}<0 \rightarrow c>0\Rightarrow $ loại đáp án D.

Hơn nữa hai điểm cực trị này có hoành độ

Do nên d>0.

Vậy .

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021