Khoa học tự nhiên 6 Bài 1: Mở đầu

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 1: Mở đầu - sách VNEN khoa học tự nhiên 6 trang 3. Phần dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học, cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Trao đổi với bạn để chọn cụm từ dưới đây đặt dưới các hình sao cho phù hợp:

1) Lau sàn nhà

2) Hát mừng giáng sinh

3) Làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm

4) Làm thí nghiệm trong tàu vũ trụ

5) Lấy mẫu nước bị ô nhiễm trên dòng kênh

6) Điều khiển máy gặt lúa

7) Đạp xe trên phố

8) Theo dõi nuôi cấy mô cây trồng trong phòng kính

=> Xem hướng dẫn giải

Trong những hoạt động trên, hoạt động nào con người chủ động tìm tòi, khám phá ra cái mới? Những hoạt động mà con người chủ động tìm tòi, khám phá ra cái mới gọi là những hoạt động gì?

Muốn tìm tòi , khám phá ra cái mới con người cần phải suy nghĩ và làm theo các bước nào?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Nhiệt độ của nước ảnh hưởng như thế nào đến sự hòa tan của giọt mực vào trong nước? Mô tả công việc (quy trình) ghi vào vở theo gợi ý ở bảng 1.1

Quy trình nghiên cứuMô tả công việc em làm theo các bước
Bước 1: Xác định vấn đề
Bước 2: Đề xuất giả thuyết
Bước 3: Thiết kế và tiến hành thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết
Bước 4: Thu nhập, phân tích số liệu
Bước 5: Thảo luận rút ra kết luận
Bước 6: Báo cáo kết quả

=> Xem hướng dẫn giải

Vẽ hình 1.2 vào vở, điền tên các bước của quy trình nghiên cứu khoa học vào các biểu tượng tương ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Hãy trao đổi với bạn, chỉ ra trong các hình ở hình 1.3 hoạt động nào của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chọn một trong những vấn đề sau đây để đưa ra quy trình nghiên cứu khoa học:

Hiện tượng gì xảy ra nếu ta thổi khí cacbonic vào nước vôi trong?

Hiện tượng gì xảy ra nếu ta thả quả cam chưa bóc vỏ và đã bóc vỏ vào nước?

Hiện tượng gì xảy ra nếu ta cắm cành của hoa hồng bạch vào cốc nước màu?

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng - Tìm tòi mở rộng

Trong xã hội loài người có rất nhiều những thành tựu đạt được nhờ nghiên cứu khoa học. Em hãy tự tìm kiếm trên mạng internet, trao đổi với người thân để kể cho bạn trong lớp biết về một thành tựu của nghiên cứu khoa học mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021