Khoa học xã hội 7 bài 23: Châu Nam Cực

 • 1 Đánh giá

Giải bài 23: Châu Nam Cực - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 26. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động.

Quan sát các hình dưới đây và kiến thức đã có hãy viết ra những hiểu biết của em về châu Nam Cực.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Tìm hiểu về phạm vi, giới hạn lãnh thổ và vị trí địa lí

Quan sát hình 1 và 5, đọc thông tin và vận dụng kiến thức đã học, hãy:

 • Xác định giới hạn lãnh thổ và vị trí địa lí của châu Nam Cực
 • Nêu ảnh hưởng của vị trí địa lí đến khí hậu châu Nam Cực.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nhận xét đặc điểm khí hậu

Dựa vào lược đồ hình 5 và thông tin dưới đây, hãy cho biết:

 • Nhiệt độ trung bình năm ở châu Nam Cực, nhiệt độ tối thấp tuyệt đối.
 • Các loại gió hoạt động ở châu Nam Cực. Vì sao châu lục này là nơi có nhiều gió mạnh nhất trên thế giới.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Khám phá địa hình, khoáng sản và sinh vật

Quan sát hình 5,6 và đọc thông tin hãy:

 • Trình bày đặc điểm bề mặt đại hình và lớp phủ băng ở lục địa Nam Cực
 • Kể tên các loại khoáng sản ở lục địa nam Cực
 • Giải thích tại sao châu Nam Cực là một hoang mạc lạnh mà vùng ven biển và trên các đảo vẫn có chim và động vật sinh sống.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu về hiện tượng suy giảm tầng ozon ở Nam Cực

Đọc thông tin sau, thảo luận và cho biết:

 • Vai trò của tầng Ô-zôn đối với đời sống và sản xuất của con người trên Trái Đất.
 • Nguyên nhân và hậu quả của sự suy giảm tầng ozon

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1.Quan sát biểu đồ nhiệt độ dưới đây kết hợp với các kiến thức đã học hãy nhận xét về chế độ nhiệt ở hai địa điểm

=> Xem hướng dẫn giải

2. Dựa vào hình 5 và kiến thức đã học, hãy nhận xét khu vực đóng băng, không đóng băng ở Nam Cực

=> Xem hướng dẫn giải

D.Hoạt động vận dụng

Bằng kiến thức đã học, hãy trao đồi với người thân, hãy liên hệ những ảnh hưởng của hiện tượng băng tan, mực nước biển dâng đối với sản suất và đời sống của cư dân vùng ven biển nước ta

=> Xem hướng dẫn giải

E.Hoạt động tìm tòi.

Hãy sưu tậm và viết lại một đoạn văn ngắn (có thể minh họa bằng hình ảnh, video clip,… khoảng 10 dòng : Lịch sử khám phá, nghiên cứu khoa học hoặc thám hiểu của con người ở châu Nam Cực

=> Xem hướng dẫn giải


 • 60 lượt xem