Khoa học xã hội 7 bài: Phiếu ôn tập 2

  • 1 Đánh giá

Giải bài Phiếu ôn tập 2 - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 61. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Quan sát lược đồ dưới đây hãy: (Lược đồ sách khoa học xã hội vnen 7 tập 1 trang 61)

a. Chọn ý đúng trong câu sau:

Châu Phi có khí hậu nóng quanh năm là do đại bộ phận lãnh thổ

A.nằm ở bán cầu Bắc

B.nằm ở bán cầu nam

C. nằm ở dọc theo đường Xích Đạo

D. nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến nam

E. nằm ở bán cầu Tây

b. Cho biết châu Phi tiếp giáp với những biển và đại dương nào

c.Cho biết ở châu phi dạng địa hình nào là phổ biến

d. Kể tên các dòng biển nóng, lạnh chảy ven bờ biển châu Phi. Các dòng biển này ảnh hưởng như thế nào đến lượng mưa ở các vùng ven biển châu Phi

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa tại một số địa điểm ở châu Phi và cho biết:

a.Lượng mưa trung bình năm, sự phân bố lượng mưa trong năm ở từng địa điểm

b. Biên độ nhiệt độ năm, sự phân bố nhiệt độ trong năm ở từng địa điểm

c. Từng biểu đồ trên thuộc kiểu khí hậu và môi trường địa lí tự nhiên như thế nào?\

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Dựa vào bảng số liệu sau:

a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của thế giới và một số châu lục năm 2013

b. Nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi so với thế giới và các châu lục khác năm 2013

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Có nhận định cho rằng:”Châu Phi có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng, vì vậy nền công nghiệp phát triển khá nhanh”.Em có đống ý với nhận định này không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem