Khoa học xã hội 7 bài 33: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

 • 1 Đánh giá

Giải bài 33 Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 94. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu tình hình chính trị nước ta nửa đầu thế kỉ XIX

Đọc thông tin, quan sát lược đồ, hãy trình bày nét chính về tình hình chính trị nước ta đầu thế kỉ XIX

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu tình hình kinh tế nước ta nửa đầu thế kỉ XIX

Đọc thông tin hãy:

 • Nêu nhận xét của em về công cuộc khai hoang dưới thời Nguyễn
 • Giải thích vì sao diện tích canh tác được tăng thêm nhưng vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong
 • Đánh giá về thủ công nghiệp nước ta nửa đầu thế kỉ XIX
 • Nhận xét chung về tình hình kinh tế nước ta nửa đầu thế kỉ XIX

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa đầu thế kỉ XIX

Đọc thông tin, quan sát lược đồ hãy:

 • Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn nửa đầu thế kỉ XIX theo nội dung: tên cuộc khởi nghĩa, thời gian, địa bàn hoạt động, ý nghĩa
 • Nêu nhận xét chung về các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa đầu thế kỉ XIX ( nguyên nhân, mục tiêu, lưc lượng tham gia, quy mô)

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thể kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX

Đọc thông tin kết hợp với quan sát hình, hãy:

 • Nêu một số tác gỉa và tác phẩm văn học tiêu biểu ở cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX
 • Trình bày những hiểu biết của em về nghệ thuật dân gian
 • Nêu một số thành tựu về khoa học-kĩ thuật ở nước ta ở cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Qua những chính sách của triều Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX về kinh tế, chính trị, ngoại giao, hãy nêu nhận xét của em về chính sách đó

=> Xem hướng dẫn giải

2. Vì sao cuộc khởi nghĩa nông dân nửa đầu thế kỉ XIX đều thất bại?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Hãy nối ô chữ ở cột bên trái với ô chữ ở cột bên phải cho phù hợp

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Tìm hiểu về Nguyễn Công Trứ và việc thành lập các huyện Tiền Hải ( Thái Bình) , Kim Sơn (Ninh Bình)

2. Tìm hiểu về Truyện Kiều Nguyễn Du

=> Xem hướng dẫn giải


 • 137 lượt xem