Lời giải bài 1 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử (phần 3)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Bài 1: Nêu hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen?

- Hậu quả: Phần lớn đột biến gen là có hại do làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp protein, một số có lợi hoặc trung tính.

- Ý nghĩa: Đột biến gen làm xuất hiện các alen mới trong quần thể.

--> Cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021