Thế nào là ý tưởng kinh doanh?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Khái niệm và tầm quan trọng của ý tưởng kinh doanh

a. Đọc thông tin

b. Trả lời câu hỏi sau

  • Thế nào là ý tưởng kinh doanh?
  • Thế nào là ý tưởng kinh doanh tốt? Vì sao phải có ý tưởng kinh doanh tốt?
  • Ghi Đ vào chỗ đúng và S vào chỗ Sai vào mỗi ý tưởng kinh doanh sau

Thế nào là ý tưởng kinh doanh?

  • Một ý tưởng kinh doanh tốt cần:

A. Thực hiện ngay khi cơ hội, hình thức kinh doanh độc đáo

B. Hình thức kinh doanh độc đáo phù hợp với khả năng của người kinh doanh

C. Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hình thức kinh doanh độc đáo, thực hiện ngay khi có cơ hội phù hợp với khả năng của người kinh doanh

D. Theo sở thích của người kinh doanh

Bài làm:

  • Ý tưởng kinh doanh là ý nghĩa chợt hiện lên trong suy nghĩ và được cân nhắc suy tính khởi đầu cho một dự định kinh doanh
  • Ý tưởng kinh doanh tốt cần đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, hình thức kinh doanh độc đáo, thực hiện ngay khi có cơ hội phù hợp.phù hợp với khả năng của người kinh doanh.
  • Ghi chữ Đ và S cho mỗi ý tưởng kinh doanh

1: Đ

2: S

3: S

4: Đ

5: S

6: S

7: S

8: Đ

  • Một ý tưởng kinh doanh tốt cần:

C

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021