Nhà bạn Hoa mới chuyển đến một khu dân cư mới. Bố bạn Hoa là lái xe ô tô mới nghỉ hưu, mẹ Hoa ở nhà nội trợ. Nơi Hoa sống xa chợ và trường học. Nhưng nhà ở ngay mặt đường...

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Đọc thông tin sau và nêu ý kiến

Nhà bạn Hoa mới chuyển đến một khu dân cư mới. Bố bạn Hoa là lái xe ô tô mới nghỉ hưu, mẹ Hoa ở nhà nội trợ. Nơi Hoa sống xa chợ và trường học. Nhưng nhà ở ngay mặt đường. Với điều kiện như vậy, theo em nhà Hoa có thể kinh doanh gì để có thêm thu nhập cho gia đình? vì sao lựa chọn hình thức kinh doanh đó?

Bài làm:

Theo em nhà Hoa nên chọn hình thức kinh doanh tạp hóa. Bởi diện tích nhà bạn khá rộng lại ngay mặt đường sẽ có thị trường lớn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021