Quan sát các bức ảnh và ghép tên hình ảnh cho phù hợp với nội dung chú thích trong bảng dưới hình

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Bày dọn bàn ăn và trang trí món ăn

a. Đọc thông tin

b. Thực hiện nhiệm vụ

Quan sát các bức ảnh và ghép tên hình ảnh cho phù hợp với nội dung chú thích trong bảng dưới hình

Quan sát các bức ảnh và ghép tên hình ảnh cho phù hợp với nội dung chú thích trong bảng dưới hình

Bài làm:

A - 6

B - 1

C - 5

D - 2

E - 4

F - 3

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021