Soạn công nghệ VNEN 6: Sắp xếp trang trí bàn ăn

  • 1 Đánh giá

Sắp xếp trang trí bàn ăn - Sách VNEN công nghệ lớp 6 trang 136. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

1. Em có thường bày mâm sắp xếp món ăn giúp đỡ gia đình trong bữa ăn hàng ngày không? Hãy kể những việc cần làm khi sắp xếp mâm ăn để chuẩn bị bữa ăn.

2. So sánh những bữa ăn hàng ngày với bữa tiệc bữa cỗ, em thấy có điểm gì giống và khác nhau về cách sắp xếp trang trí trên bàn ăn và các món ăn.

3. Theo em việc sắp xếp, trang trí bàn ăn, bày trí món ăn có tác dụng gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Bày dọn bàn ăn và trang trí món ăn

a. Đọc thông tin

b. Thực hiện nhiệm vụ

Quan sát các bức ảnh và ghép tên hình ảnh cho phù hợp với nội dung chú thích trong bảng dưới hình

Quan sát các bức ảnh và ghép tên hình ảnh cho phù hợp với nội dung chú thích trong bảng dưới hình

=> Xem hướng dẫn giải

Trả lời các câu hỏi sau:

  • Nêu những việc cần làm khi bày dọn bữa ăn
  • Nêu điểm giống và khác nhau khi bày dọn một bữa ăn hàng ngày với một bữa cỗ.
  • Trang trí món ăn nhằm mục đích gì? Người ta thường trang trí món ăn khi nào?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Phục vụ và thu dọn bàn ăn

a. Đọc thông tin

b. Trả lời các câu hỏi

  • Em hãy nêu một số việc nên làm để thể hiện sự ân cần chu đáo với khách
  • Việc thu dọn bàn ăn sau bữa ăn tiến hành khi nào?
  • Nêu những việc cần làm khi thu dọn sau bữa ăn

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Khoanh vào chữ Đúng hoặc Sai để trả lời các câu hỏi tương ứng

Khoanh vào chữ Đúng hoặc Sau để trả lời các câu hỏi tương ứng

2. Chọn từ hoặc cụm từ đã cho điền vào chỗ chấm

Dùng khăn sạch ..(1)... từng dụng cụ ăn uống

Đặt dụng cụ ăn uống vào mâm hoặc trên bàn theo ..(2).. của từng người

Sắp xếp các ...(3)..... trên mâm hoặc bàn ăn hợp lí thuận tiện cho người ăn

Các món ăn cần được sắp xếp hài hòa cả về. (4).... để tạo được cảm giác ngon miệng cho người ăn và sự .(5)... cho bữa tiệc

3. Chọn câu trả lời đúng: Việc thu dọn bữa ăn được thực hiện khi:

A. Hầu như mọi người trong gia đình đã ăn xong

B. Trong lúc mọi người đang ăn

C. Bữa ăn đã kết thúc mọi người đã ăn xong

D. Đến khi nấu ăn bữa sau đã xong

4. Nối mỗi nội dung cột A với cột B

Khoanh vào chữ Đúng hoặc Sau để trả lời các câu hỏi tương ứng

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem