Vì sao chị Lan kinh doanh cà phê không thành công?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

a. Đoc thông tin

b. Trả lời câu hỏi

  • Vì sao chị Lan kinh doanh cà phê không thành công?
  • Nếu vẫn mong muốn mở cửa hàng kinh doanh chị Lan nên mở cửa hàng kinh doanh mặt hàng gì?

Bài làm:

  • Chị Lan thất bại trong kinh doanh vì không tìm hiểu rõ nhu cầu thị trường cũng như không có ý tưởng kinh doanh chính xác.
  • Nếu được làm lại em khuyên chị Lan nên tận dụng thế mạnh của mình đó là kinh doanh hàng ăn uống

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021