Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077)

 • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài “Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077)”. Thông qua bài học chúng ta sẽ biết được nội dung cuộc chiến đấu của quân Đại Việt trên đất Tống và biết được nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của cuộc kháng chiến.

Bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập kiến thức lý thuyết
 • Hướng dẫn giải các bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Nguyên nhân của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai (1075 – 1077)

 • Nhà Tống xâm lược nước ta để giải quyết khó khăn trong nước
 • Gây thanh thế đối với các nước láng giềng
 • Chủ trương của ta: Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc.

CH: Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất nhà Tống để làm gì?

Trả lời:

 • Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất nhà Tống để triệt phá nơi tập trung quân lương của địch ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu (Trung Quốc).

2. Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai (1075 – 1077)

 • Cuối năm 1076 nhà Tống sang xâm lược nước ta
 • Dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt quân ta và quân giặc đã giao chiến ác liệt tại sông Như Nguyệt.
 • Quân giặc khiếp đảm trước cuộc tấn công của quân ta vội vã bỏ gươm giáo tìm đường tháo chạy.

3. Kết quả và nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ hai (1075 – 1077)

 • Kết quả:
  • Số quân Tống bị chết quá nửa, số còn lại tinh thần suy sụp
  • Quách Qùy chập nhận giảng hòa và hạ lệnh cho quân rút lui về nước.
  • Nền độc lập của nước Đại Việt được giữ vững
 • Nguyên nhân thắng lợi:
  • Quân và dân ta có tinh thần chiến đấu dũng cảm
  • Lý Thường Kiệt là vị tướng tài, chủ động tấn công sang đất Tống, lập phòng tuyến sông Như Nguyệt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 34 - sgk lịch sử 4

Dựa vào lược đồ, em hãy kể lại cuộc chiến đấu bảo vệ phòng tuyến trên bờ phía nam sông Như Nguyệt của quân ta?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 34 - sgk lịch sử 4

Nêu kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược nước ta lần thứ hai?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 12 lượt xem
Chủ đề liên quan