Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là gì? Câu 4 trang 109 sgk Giáo dục công dân 11

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Câu 4 trang 109 sgk Giáo dục công dân 11 - Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là gì? với phần đáp án chi tiết được KhoaHoc đăng tải trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng theo dõi.

Giải GDCD 11 bài 13 câu 4

Câu 4: Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là gì?

Bài làm:

Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ của nước ta là:

  • Đổi mới cơ chế tổ chức, quản lí khoa học và công nghệ
  • Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ
  • Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
  • Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm