Soạn giản lược bài nói giảm nói tránh

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 8 bài nói giảm nói tránh giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1: Điền từ vào chỗ chấm như sau:

 • a. đi nghỉ
 • b. chia tay
 • c. khiếm thị
 • d. có tuổi
 • e. đi bước nữa

Câu 2: Những câu nói giảm nói tránh là:

 • (a2) Anh nên hoà nhã với bạn bè!
 • (b2) Anh không nên ở đây nữa!
 • (c1) Xin đừng hút thuốc trong phòng!
 • (d1) Nó nói như thế là thiếu thiện chí.
 • (e2) Hôm qua em có lỗi với anh, em xin anh thứ lỗi.

Câu 3: Đặt năm câu đánh giá bằng cách nói giảm nói tránh

 • Lần sau, Lan nhớ đi sớm hơn một chút nhé!
 • Con không nên nói lớn những nơi đông người.
 • Sức khỏe của bà gần đây không được tốt lắm.
 • Cậu cần cố gắng nhiều hơn để học tốt môn toán
 • Cậu cố gắng luyện chữ cho đẹp hơn nhé

Câu 4: Không nên dùng nói giảm nói tránh trong trường hợp:

 • Buộc phải nói đúng mức độ sự thật hoặc cần thiết phải nói thẳng.
 • Khi góp ý chân thành với bạn bè thân thiết về những ưu khuyết điểm của họ.

 • 1 lượt xem