Soạn giản lược bài bạn đến chơi nhà

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 bài bạn đến chơi nhà giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Nội dung bài soạn

Câu 1:

 • Bài thơ Bạn đến chơi nhà được làm bằng thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật.
 • Đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật:
  • Có 8 câu
  • Mỗi câu có 7 chữ
  • Các câu 1-2-4-6-8 cuối câu có vần "a"
  • Câu 3 đối với câu 4, câu 5 đối với câu 6.

Câu 2:

a. Theo nội dung câu thứ nhất, thì đáng ra, Nguyễn Khuyến phải tiếp đãi bạn thật chu đáo và tử tế, vì bạn lâu năm gặp lại.

b. Hoàn cảnh tiếp đãi bạn khá đặc biệt đó là: trẻ đi vắng; chợ xa; có cá, có gà nhưng không đánh bắt được... Tác giả có dụng ý khéo léo nói về cái nghèo nhưng là đòn bẩy để nói lên một tình bạn đẹp.

c. Câu thứ 8 và cụm từ ta với ta nhấn mạnh tình cảm tri âm không cần phải vật chất đầy đủ mà chỉ cần cái tình chân thực. Qua đó, tác giả khẳng định một tình bạn thân thiết, vượt qua mọi cái nghèo khổ về vật chất trong cuộc sống.

d. Tình bạn của Nguyễn Khuyến trong bài “Bạn đến chơi nhà”: Nguyễn Khuyến rất quan tâm đến bạn, muốn tiếp bạn thật là chu đáo. Đồng thời, Nguyễn Khuyến cũng rất coi trọng cái tình, coi trọng sự cung kính trong tình bạn.

Phần luyện tập

Câu 1:

a. So sánh ngôn ngữ hai bài:

 • Bạn đến chơi nhà: ngôn ngữ mang tính chất dân dã đời thường, với hầu hết là các từ thuần Việt.
 • Sau phút chia ly: ngôn ngữ Hán mang hơi hướng văn cổ, trang trọng

b. So sánh cụm từ “ta với ta”:

 • Cụm từ “ta với ta” trong bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến chỉ nhà thơ và bạn mình.
 • Cụm từ “ta với ta” trong bài Qua Đèo Ngang chỉ một mình bà với tình riêng của bà

 • 1 lượt xem