Soạn văn 12 bài Ôn tập phần Văn học trang 196

  • 1 Đánh giá

Ôn tập phần văn học sẽ thống kê lại các vấn đề xoay quanh các tác phẩm văn học trong nước và văn học nước ngoài đã học trong chương trình lớp 12. KhoaHoc, xin được tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết tác phẩm. Mời các bạn tham khảo!

A. Kiến thức trọng tâm

1. Các tác phẩm văn học Việt Nam

- Vợ chồng A Phủ

- Vợ nhặt

- Rừng xà nu

- Những đứa con trong gia đình

- Chiếc thuyền ngoài xa

- Hồn Trương Ba, da hàng thịt

2. Các tác phẩm văn học nước ngoài

- Thuốc

- Số phận con người (trích)

- Ông già và biển cả (trích)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 197 sgk Ngữ Văn 12 tập hai

Những phát hiện khác nhau về số phận và cảnh ngộ của người dân lao động trong các tác phẩm Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài), Vợ nhặt (Kim Lân). Phân tích nét đặc sắc trong tư tưởng nhân đạo của mỗi tác phẩm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 197 sgk Ngữ Văn 12 tập hai

Các tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành, Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Đình Thi đều viết về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Hãy so sánh để làm rõ những khám phá, sáng tạo riêng của từng tác phẩm trong việc thể hiện chủ đề chung đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 197 sgk Ngữ Văn 12 tập hai

Phân tích tình huống truyện trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 197 sgk Ngữ Văn lớp 12 tập hai

Ý nghĩa tư tưởng của đoạn trích vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 197 sgk Ngữ Văn tập hai

Ý nghĩa tư tưởng và đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn Số phận con người của M. Sô-lô-khốp

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: trang 197 sgk Ngữ Văn 12 tập hai

Trong truyện ngắn Thuốc, Lỗ Tấn phê phán căn bệnh gì của người Trung Quốc đầu thế kỉ XX? Đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: trang 197 sgk Ngữ Văn 12 tập hai

Ý nghĩa biểu tượng trong đoạn trích Ông già và biển cả của Ơ. Hê-minh-uê?

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Ôn tập phần Văn học ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 12 tập 2.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 124 lượt xem